Accountancy zoals het ooit bedoeld is

Accountancy

Administraties, rapportages en

lonen
 

Fiscaal

Aangiften, toeslagen en

fiscale planning
 

Online

Internetboekhouden, Management Monitor en Client portal

 

Vertrouwen in uw accountant

Uw financiën zijn zeer persoonlijk, deze deelt u niet met een ieder. Van uw accountant verwacht u vertrouwen. Span Accountants / Belastingadviseurs bouwt graag met u deze vertrouwensband op. Wij fungeren graag als uw betrouwbare partner, waar u telkens op terug kunt vallen.

Span Accountants / Belastingadviseurs is als zelfstandig accountants- en belastingadvieskantoor werkzaam binnen het brede terrein van de accountancy- en belastingadviespraktijk. Van de inrichting van de administratie tot de jaarrekening of salarisadministratie. De werkzaamheden omvatten het gehele administratieve- en fiscale traject. 

Financieel en fiscaal advies voor het MKB

Als eigenaar van een midden- of kleinbedrijf wilt u zich vooral bezig houden met uw eigen werkzaamheden: uw core business. Span Accountants / Belastingadviseurs neemt daarom alle financiële en fiscale vraagstukken van u over en slaat met u de juiste weg in. Omdat een persoonlijke benadering centraal staat, bent u verzekerd van een vast aanspreekpunt en de daarbij behorende korte lijnen. Span Accountants / Belastingadviseurs slaat de brug tussen u en de alsmaar complexer wordende maatschappij. 

Vertrouwen in uw accountant

Uw financiën zijn zeer persoonlijk, deze deelt u niet met een ieder. Van uw accountant verwacht u vertrouwen. Span Accountants / Belastingadviseurs bouwt graag met u deze vertrouwensband op. Wij fungeren graag als uw betrouwbare partner, waar u telkens op terug kunt vallen.

Span Accountants / Belastingadviseurs is als zelfstandig accountants- en belastingadvieskantoor werkzaam binnen het brede terrein van de accountancy- en belastingadviespraktijk. Van de inrichting van de administratie tot de jaarrekening of (salaris)administratie. De werkzaamheden omvatten het gehele administratieve- en fiscale traject. 

Financieel en fiscaal advies voor het MKB

Als eigenaar van een midden- of kleinbedrijf wilt u zich vooral bezig houden met uw eigen werkzaamheden: uw core business. Span Accountants / Belastingadviseurs neemt daarom alle financiële en fiscale vraagstukken van u over en slaat met u de juiste weg in.

Omdat een persoonlijke benadering centraal staat, bent u verzekerd van een vast aanspreekpunt en de daarbij behorende korte lijnen. Span Accountants / Belastingadviseurs slaat de brug tussen u en de alsmaar complexer wordende maatschappij. 

AVG en privacyverklaring

De nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) stelt strengere eisen aan privacybescherming. 

De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van persoonsgegevens. Van organisaties wordt verwacht dat zij kunnen aantonen dat de beveiliging effectief is. De AVG bepaalt verder dat verwerking van persoonsgegevens alleen mag worden uitbesteed aan een verwerker die afdoende garanties biedt voor de beveiliging ervan. Vanzelfsprekend voldoet Span Accountants / Belastingadviseurs aan deze eisen.

De door u uitbestede verwerking van persoonsgegevens zijn geregeld in een overeenkomst. Deze hebben wij voor u al vastgelegd in de verwerkersovereenkomst. Tevens stellen wij onze privacyverklaring ter beschikking. Voor nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook verwijzen we u naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Aangesloten bij:

Span Accountants / Belastingadviseurs is aangesloten bij toonaangevende Nederlandse beroepsorganisaties. Hierdoor bent u als klant gewaarborgd van dienstverlening op een kwalitatief hoog niveau.

De navolgende video's leggen duidelijk uit waar Span Accountants / Belastingadviseurs voor staat.

Online boekhouden, Management Monitor en Client Portal

Overal waar u wilt uw boekhouding regelen? Span Accountants / Belastingadviseurs maakt het u makkelijk. Via het online internetboekhouden van Span Accountants / Belastingadviseurs regelt u al uw financiële zaken online. Daarnaast kunt u hier ook inloggen om uw eigen (financiële) gegevens te raadplegen in de Management Monitor en de Client Portal.

Sponsoring

Span Accountants / Belastingadviseurs is in de regio actief betrokken bij sport. Zo onderhouden we nauwe banden met plaatselijke- en regionale sportverenigingen.