Accountancy en fiscaal

De opdracht en hoe nu verder?

Een opdracht start altijd met een gesprek over uw wensen en verwachtingen. Het is belangrijk dat het verloop van de opdracht voor u en ons duidelijk is. Na het inleidend gesprek ontvangt u (indien gewenst) een offerte. Span Accountants / Belastingadviseurs hanteert verschillende tarieven voor verschillende soorten dienstverlening.

 

opdrachtbevestiging span

Opdrachtbevestiging

➀ Is het helder wat u van Span Accountants / Belastingadviseurs verwacht, dan leggen we de opdracht vast in een opdrachtbevestiging. Hierin staan de wederzijdse verantwoordelijkheden. Op al de accountancy en fiscale diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze krijgt u bij de opdrachtbevestiging aangeboden. 

span accountants projectteam

Projectteam

➁ Afhankelijk van uw opdracht, wordt er een projectteam samengesteld. Deze kan bestaan uit assistenten en/of vennoten van Span Accountants / Belastingadviseurs. Binnen dit team heeft u altijd één aanspreekpunt. De leiding en verantwoordelijkheid voor uw opdracht ligt altijd bij een van vennoten van Span Accountants / Belastingadviseurs.

planning span accountants

Planning

➂ De planning van de werkzaamheden wordt in overleg met u opgesteld. Ook worden er afspraken gemaakt over terugkoppelmomenten en wijze van rapporteren. Gedurende de opdracht ontvangt u maandelijks een factuur voor de werkzaamheden die zijn verricht, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

evaluatie span accountants

Evaluatie

➃ Na afloop van een project wordt de opdracht met u geëvalueerd. Hoe is het project verlopen? Waar zijn eventueel verbeteringen in aan te brengen? 

Jaarrekeningen

Controle van de jaarrekeningen is bij bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen vaak verplicht. U hoeft niet naar een groot accountantskantoor om uw jaarrekeningen te laten controleren. Met onze jarenlange ervaring hebben wij de juiste kennis en bevoegdheden om niet-wettelijke controles uit te voeren.

Administratie inrichten/verwerken

U richt uw administratie in op de manier die past bij uw onderneming. Deze moet goed op orde zijn. Op orde voor uw eigen inzicht maar ook voor andere partijen bijvoorbeeld de belastingdienst. Omdat geen onderneming hetzelfde is, adviseert Span Accountants / Belastingadviseurs u welke vorm van administratie het best bij uw bedrijf past. Vanzelfsprekend kunnen wij uw administratie ook verwerken zowel online als offline.

 

 

 

Loonadministratie

Elke maand of per 4-weken moet het salaris van uw medewerkers geregeld worden. Of u nu slechts één medewerker in dienst heeft of enkele tientallen Span Accountants / Belastingadviseurs verzorgt de loonadministratie en pensioenregeling voor hen allemaal.

Jaarrekeningen samenstellen

Elk jaar levert u bij ons de gegevens aan, waarna wij de jaarrekening voor u samenstellen. Voordat de jaarrekening wordt uitgebracht, bespreken wij deze uiteraard met u.

Heeft u behoefte aan meer dan eenmaal per jaar contact? Geen probleem! Indien gewenst  begeleiden wij u het hele jaar door. U kiest zelf uw favoriete vorm van begeleiding.

Tussentijdse overzichten samenstellen

Tussentijdse overzichten geven u gedurende het jaar een inzicht op de financiële en fiscale situatie. Mochten er aanpassingen nodig zijn binnen de organisatie kunt u hier direct op anticiperen. Wij verzorgen deze tussentijdse rapportages voor u.

Wij kunnen u ook de nodige ondersteuning geven om zelf de informatie op te stellen.

Fiscale aangiften

Wij regelen onder andere uw aangifte inkomsten-, omzet- of vennootschapsbelasting. Hierbij kijken we uiteraard naar de voor u zo gunstig mogelijke regeling. 

Financiële en estate planning

U wilt uw financiële en fiscale zaken ook voor de toekomst zo goed mogelijk indelen. Span Accountants / Belastingadviseurs adviseert en staat u bij met het oog op morgen. Ook wanneer u er niet meer mocht zijn, wilt u uw financiën fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk achterlaten en overdragen. Span Accountants / Belastingadviseurs geeft u antwoord op alle vragen die u heeft met betrekking tot financiële en estate planning. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over Span Accountants / Belastingadviseurs in Ruurlo? Neem dan contact op via 0573 - 453676, info@spanaccountants.nl, of vul het formulier in.