Nieuws

Nieuwsbrief

Span Accountants / Belastingadviseurs geeft regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. Deze wordt beschikbaar gesteld aan haar relaties en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief worden allerlei actualiteiten op financieel- en fiscaal gebied nader toegelicht. 

Jaarafsluiting

Om de jaarafsluiting 2013 in goede banen te leiden, hebben we aktielijsten bijgevoegd. Als u de stappen uit deze aktielijsten volgt, overigens niet alle punten hoeven op u van toepassing te zijn (deze slaat u dan gewoon over), dan zal dit de afwerking van het jaar 2013 voor zowel u als onszelf bespoedigen.

Nieuwsbrief

Span Accountants / Belastingadviseurs geeft regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. Deze wordt beschikbaar gesteld aan haar relaties en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief worden allerlei actualiteiten op financieel- en fiscaal gebied nader toegelicht. 

Jaarafsluiting

Om de jaarafsluiting 2014 in goede banen te leiden, hebben we aktielijsten bijgevoegd. Als u de stappen uit deze aktielijsten volgt, overigens niet alle punten hoeven op u van toepassing te zijn (deze slaat u dan gewoon over), dan zal dit de afwerking van het jaar 2014 voor zowel u als onszelf bespoedigen.