Uw accountants- en belastingadvies-kantoor in Ruurlo

Contact

Accountancy zoals het ooit bedoeld is

Accountancy voor u

Accountancy

Administraties, rapportages en lonen

Fiscaal advies

Fiscaal

Aangiften, toeslagen en fiscale planning

Online boekhouden

Online

Internetboekhouden, Management Monitor en Klantportaal

Vertrouwen in uw accountant

Uw financiën zijn zeer persoonlijk; deze deelt u niet met eenieder. Van uw accountant verwacht u vertrouwen. Span Accountants / Belastingadviseurs bouwt graag met u deze vertrouwensband op. Wij fungeren graag als uw betrouwbare partner, waar u telkens op terug kunt vallen.

Span Accountants / Belastingadviseurs is als zelfstandig accountants- en belastingadvieskantoor werkzaam binnen het brede terrein van de accountancy- en belastingadviespraktijk, van de inrichting van de administratie tot de jaarrekening of (salaris)administratie. De werkzaamheden omvatten het gehele administratieve en fiscale traject.

Financieel en fiscaal advies voor het MKB

Als eigenaar van een midden- of kleinbedrijf wilt u zich vooral bezighouden met uw eigen werkzaamheden: uw corebusiness. Span Accountants / Belastingadviseurs neemt daarom alle financiële en fiscale vraagstukken van u over en slaat met u de juiste weg in.

Omdat een persoonlijke benadering centraal staat, bent u verzekerd van een vast aanspreekpunt en de daarbij behorende korte lijnen. Span Accountants / Belastingadviseurs slaat een brug tussen u en de alsmaar complexer wordende maatschappij.

AVG en privacyverklaring

De nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) stelt strengere eisen aan privacybescherming.

De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van persoonsgegevens. Van organisaties wordt verwacht dat zij kunnen aantonen dat de beveiliging effectief is. De AVG bepaalt verder dat verwerking van persoonsgegevens alleen mag worden uitbesteed aan een verwerker die afdoende garanties biedt voor de beveiliging ervan. Vanzelfsprekend voldoet Span Accountants / Belastingadviseurs aan deze eisen.

De door u uitbestede verwerking van persoonsgegevens zijn geregeld in een overeenkomst. Deze hebben wij voor u al vastgelegd in de verwerkersovereenkomst. Tevens stellen wij onze privacyverklaring ter beschikking. Voor nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook verwijzen we u naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Aangesloten bij:

Span Accountants / Belastingadviseurs is aangesloten bij toonaangevende Nederlandse beroepsorganisaties. Hierdoor bent u als klant gewaarborgd van dienstverlening op een kwalitatief hoog niveau.

De navolgende video's leggen duidelijk uit waar Span Accountants / Belastingadviseurs voor staat.

Online boekhouden, Management Monitor en Klantportaal

Overal waar u wilt uw boekhouding regelen? Span Accountants / Belastingadviseurs maakt het u makkelijk. Via het online internetboekhouden van Span Accountants / Belastingadviseurs regelt u al uw financiële zaken online. Daarnaast kunt u hier ook inloggen om uw eigen (financiële) gegevens te raadplegen in de Management Monitor en de Klantportaal.

Sponsoring

Span Accountants / Belastingadviseurs is in de regio Ruurlo actief betrokken bij sport. Zo onderhouden we nauwe banden met plaatselijke en regionale sportverenigingen.

Sponsoring