Nieuws van uw accountantskantoor in Ruurlo

Contact

Nieuwsbrief

Span Accountants / Belastingadviseurs geeft regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. Deze wordt beschikbaar gesteld aan onze relaties en andere belangstellenden. In deze nieuwsbrief worden allerlei actualiteiten op financieel en fiscaal gebied nader toegelicht.

Recente nieuwsbrieven

Jaarafsluiting

Om de jaarafsluiting 2020 in goede banen te leiden, hebben we actielijsten bijgevoegd. Als u de stappen uit deze actielijsten volgt, waarbij overigens niet alle punten op u van toepassing hoeven te zijn (deze slaat u dan gewoon over), dan zal dit de afwerking van het jaar 2020 voor zowel u als onszelf bespoedigen.

Jaarafsluiting

Brochures, downloads en links

Doe met het onderstaande uw voordeel.